Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Τα Νέα μας «Στο κέντρο ενός αστερισμού»

«Στο κέντρο ενός αστερισμού»

Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Μουσείο Μάνου & Αναστασίας Φαλτάϊτς πραγματοποίησε την 18η και την 19η Νοεμβρίου 2017 δύο εκπαιδευτικά προγράμματα στη σκιά του Παλαιόπυργου στη Σκύρο. Πενήντα συνολικά μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μαζί με τους γονείς τους παρακολούθησαν τα προγράμματα.

Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Μουσείο Μάνου & Αναστασίας Φαλτάϊτς πραγματοποίησε την 18η και την 19η Νοεμβρίου 2017 δύο εκπαιδευτικά προγράμματα στη σκιά του Παλαιόπυργου στη Σκύρο. Πενήντα συνολικά μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μαζί με τους γονείς τους παρακολούθησαν τα προγράμματα.

Οι συμμετέχοντες αναβάπτισαν την γνώση τους στην τοπική γεωγραφία του νησιού μέσα απ’ την ποιητική προσέγγιση που δίνει ο Μάνος Φαλτάϊτς στο γνώριμο στους Σκυριανούς τοπίο απ’ τη σειρά ποιημάτων του «Οι Βίγλες». Με σημείο αναφοράς το Θέατρο του Μουσείου και εργαλεία τους ένα χάρτη και τις αισθήσεις τους, τα παιδιά εντόπισαν, κατέγραψαν και νοηματοδότησαν με το δικό τους τρόπο τις «Βίγλες», που αποτελούν μέρος της τοπικής μας γεωγραφίας. Κατασκεύασαν τον χάρτη της περιοχής με τα σημεία ενδιαφέροντος του χώρου του Άλσους του Μουσείου ως επίκεντρου ενός αστερισμού, όπου κάθε ακτίνα του οδηγεί σε μια «Βίγλα». Όσο και αν τα τοπωνύμια είναι γνωστά στους σκυριανούς, η διάθεση με την οποία προσεγγίζονται μέσα στο περιβάλλον του Μουσείου, έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν σε ένα πρωτότυπο "μάθημα" γεωγραφίας, αλλά και αισθητικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους χρησιμοποιήσαν τη ρητορική τους δεινότητα και επιχειρηματολόγησαν πάνω σε σύγχρονα ζητήματα του καθημερινού βίου, μέσα από την αναπαράσταση μιας Δημογεροντίας. Στην κύρια αίθουσα του Μουσείου όπου εκτίθενται αντικείμενα του 19ου αι., οι συμμετέχοντες αφού παρατήρησαν τα έγγραφα της Δημογεροντίας Σκύρου, και αναζήτησαν τη σημασία της κατακτημένης σε τρία μέρη σφραγίδας της Δημογεροντίας Σκύρου, αναπαράστησαν την 1η και 2η Συνέλευση Δημογεροντίας Μαθητών Σκύρου, όπου κατέληξε σε ένα ομόφωνο ψήφισμα, το οποίο καταγράφηκε χειρόγραφα και σφραγίστηκε με το αντίγραφο της σφραγίδας που δημιουργήθηκε ειδικά για την περίπτωση. Το ψήφισμα δόθηκε στην Αναστασία Φαλτάϊτς, προκειμένου να το παραδώσει στον Δήμαρχο της Σκύρου.

Η ψυχαγωγική και η εκπαιδευτική διάσταση των προγραμμάτων που είχε ως στόχο την έμπνευση των παιδιών ολοκληρώθηκε με την κατασκευή χαρακτικών και πήλινων αντικειμένων εμπνευσμένων από σκυριανά μοτίβα λαϊκής τέχνης.

Επικοινωνία