Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μάνου και Αναστασίας Φαλτάϊτς

You are here: Home The Museum Visiting / Contact Working Hours

Opening Hours

The Museum is open daily from 10:00 to 14:00 and from 18:00 to 21:00

Contact