Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μάνου και Αναστασίας Φαλτάϊτς

You are here: Home News The Friends of the Faltaits Museum are cutting the New Year’s Pita

The Friends of the Faltaits Museum are cutting the New Year’s Pita

On the occasion of the Faltaits Museum’s 55th anniversary, we, the Society of the M&A Faltaits Museum Friends, would like to invite you to join us in a first celebration, which will take place in Skyros, at the Amaltheia Restaurant, on February 15, at 20:00.

During this event will cut our New Year’s Pita and there will be a lottery draw.

We look forward to seeing you!!!


Please register your attendance at the following phone number: +302222091150

Participation: €15.00

 

Contact