Πωλητήριο
Οι εκδόσεις του Μουσείου Φαλτάϊτς

Τη δεκαετία του 1970 το Μουσείο Φαλτάϊτς ξεκίνησε την εκδοτική του δραστηριότητα, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μελέτες λαογραφικές και ιστορικές, λογοτεχνικά κείμενα, επανεκδόσεις βιβλίων του Κώστα Φαλτάιτς, αλλά και εκδόσεις έργων του Μάνου και της Αναστασίας Φαλτάϊτς.

Τη δεκαετία του 1970 το Μουσείο Φαλτάϊτς ξεκίνησε την εκδοτική του δραστηριότητα, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μελέτες λαογραφικές και ιστορικές, λογοτεχνικά κείμενα, επανεκδόσεις βιβλίων του Κώστα Φαλτάιτς, αλλά και εκδόσεις έργων του Μάνου και της Αναστασίας Φαλτάϊτς.

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο πωλητήριο του Μουσείου.

Επίσκεψη
στο Μουσείο

Καθημερινά: 10.00 - 14.00
Τελευταία είσοδος: 13:30
Παλαιόπυργος, Σκύρος 34007
Τηλέφωνα επικοινωνίας