Πολιτική Προστασίας & Cookies

Greek

Η Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων εξηγεί πώς το Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Φαλτάϊτς  προστατεύει όσες πληροφορίες εισάγετε όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα http://faltaits.gr/el («ιστοσελίδα»). 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της «ιστοσελίδας» υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και του νόμου 4624/2019. 

Σε κάθε περίπτωση η «ιστοσελίδα» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο, με σεβασμό στα δικαιώματα των χρηστών. Γι’ αυτό τον λόγο κρίνεται σκόπιμο να ανατρέχετε συχνά στην παρούσα Πολιτική. 

To Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Φαλτάϊτς είναι υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αν σας ζητάμε να μας παρέχετε κάποιες πληροφορίες, να είστε βέβαιοι πως θα χρησιμοποιηθούν μόνο με βάση αυτήν την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων. To Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Φαλτάϊτς διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή την παρούσα σελίδα. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά τη σελίδα αυτή για να βεβαιωθείτε πως είστε ικανοποιημένοι με πιθανές αλλαγές.

Τρόποι συλλογής δεδομένων - Συλλεγόμενα δεδομένα - Δημόσιοι σκοποί επεξεργασίας 

Ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα από τον Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Φαλτάϊτς όταν επισκέπτεστε την «ιστοσελίδα» του. To Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Φαλτάϊτς αξιοποιεί τις πληροφορίες μόνο βάσει της πολιτικής απορρήτου και μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαίες για την εξυπηρέτηση των δημόσιων σκοπών του. 

Χρήση των cookies 

Για να διευκολύνουμε τη χρήση της «ιστοσελίδας» μας, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων/κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή της συσκευής σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση της «ιστοσελίδας» μας. Χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιείται η «ιστοσελίδα» μας και να προσφέρουμε καλύτερη πλοήγηση. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο αφορούν και οι οποίες έχουν συλλεγεί με άλλο τρόπο. 

Εάν δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, παρακαλούμε ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου για να διαγράψετε όλα τα υφιστάμενα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρετε όλα τα cookies στο μέλλον και να λαμβάνετε προειδοποίηση προτού αποθηκευτεί ένα cookie. Σας εφιστούμε παρόλα αυτά την προσοχή, καθώς σ’ αυτήν την περίπτωση δεν θα μπορείτε ενδεχομένως να χρησιμοποιήσετε όλες τις υπηρεσίες της «ιστοσελίδας» μας και σε όλο τους το εύρος. Περισσότερο αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του προγράμματος περιήγησής σας. 

Παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες 

Η «ιστοσελίδα» εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους ενδιαφέροντος. Ωστόσο, αφού χρησιμοποιείτε τις άλλες ιστοσελίδες και έχετε πλέον εγκαταλείψει την «ιστοσελίδα», να γνωρίζετε πως δεν έχουμε κανέναν έλεγχο ως προς τον άλλον δικτυακό τόπο και το εκάστοτε περιεχόμενό του. Για τον λόγο αυτό, δεν είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία προσωπικών δεδομένων που θα εισάγετε σε άλλες ιστοσελίδες, ούτε προστατεύονται άλλοι δικτυακοί τόποι με βάση την παρούσα Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων.

Το μουσείο στο σπίτι
Off

Επίσκεψη
στο Μουσείο

Καθημερινά: 10.00 - 14.00
Τελευταία είσοδος: 13:30
Παλαιόπυργος, Σκύρος 34007
Τηλέφωνα επικοινωνίας