Έργα ζωγραφικής Μάνου Φαλτάϊτς

Έργα ζωγραφικής Μάνου Φαλτάϊτς

Επίσκεψη
στο Μουσείο

Καθημερινά: 10.00 - 14.00
Τελευταία είσοδος: 13:30
Παλαιόπυργος, Σκύρος 34007
Τηλέφωνα επικοινωνίας