Νέα & Εκδηλώσεις

«Καινοτόμες ψηφιακές δράσεις για την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος του Μουσείου Φαλτάϊτς»

08/05/2023

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΑΛΤΑΪΤΣ»

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΑΛΤΑΙΤΣ

Ταχ. Δ/νση: ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Τ.Κ: 34007, ΣΚΥΡΟΣ
Πληροφορίες: Φαλτάιτς Άννα
Τηλ.: 2222091150
e-mail: museumfaltaits@gmail.com

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2023

ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΑΛΤΑΪΤΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΑΛΤΑΪΤΣ»

Προϋπολογισμού 546.816,13 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας νομοθεσίας και τους ειδικότερους όρους των παρόντων τευχών δημοπράτησης

ΑΘΗΝΑ 2023

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .PDF ΚΑΝΟΝΤΑΣ ¨ΚΛΙΚ" ΕΔΩ

Επίσκεψη
στο Μουσείο

Καθημερινά: 10.00 - 14.00
Τελευταία είσοδος: 13:30
Παλαιόπυργος, Σκύρος 34007
Τηλέφωνα επικοινωνίας