Ιστορικό Αρχείο
Αρχείο Εφημερίδων και Περιοδικών

Στο Μουσείο φυλάσσεται μια μεγάλη συλλογή από Ελληνικά περιοδικά και εφημερίδες από την Οθωνική μέχρι τη σημερινή εποχή, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σειρές Εφημερίδων της Κυβερνήσεως, Εφημερίδων, φιλολογικών, πολιτικών και επιστημονικών περιοδικών, ξενόγλωσσων εφημερίδων και περιοδικών, κ.α.

Στο Μουσείο φυλάσσεται μια μεγάλη συλλογή από Ελληνικά περιοδικά και εφημερίδες από την Οθωνική μέχρι τη σημερινή εποχή.

Τούτα τα έντυπα δίνουν όλα τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα της νεώτερης Ελληνικής ιστορίας, αλλά και την καθημερινή κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πνευματική ζωή των Ελλήνων επί δύο περίπου αιώνες.

Υπάρχουν ακόμη:

-Σειρές εφημερίδων της Κυβερνήσεως από τα μέσα του 19ου αιώνα και μέχρι τις αρχές του εικοστού.

-Εφημερίδες που καλύπτουν, επίσης την ίδια περίοδο. Τούτες ανέρχονται σε πάνω από 1000 τεύχη.

- Περιοδικά φιλολογικά, πολιτικά, επιστημονικά από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τα μέσα του εικοστού. Τούτα ανέρχονται σε πάνω από 1000 τεύχη

-Περιοδικά και εφημερίδες ξενόγλωσσα, κυρίως Γαλλικά και Αγγλικά από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι το τέλος του. Τούτα ξεπερνούν τα 1000 τεύχη.

- Από χιλιάδες εκδόσεις αποτελείται η σύγχρονη Βιβλιοθήκη του Μουσείου.

Επίσκεψη
στο Μουσείο

Καθημερινά: 10.00 - 14.00
Τελευταία είσοδος: 13:30
Παλαιόπυργος, Σκύρος 34007
Τηλέφωνα επικοινωνίας