Παραδοσιακή Οικονομία
Εργαλεία και σκεύη της παραδοσιακής οικονομίας

Το Μουσείο διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες και πλουσιότερες συλλογές παραδοσιακών γεωργικών και κτηνοτροφικών εργαλείων.

Τα αντικείμενα αυτά της παραδοσιακής πρωτογενούς και δευτερογενούς οικονομίας, συγκεντρώθηκαν από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Αντιπροσωπεύουν εργαλεία της γεωργίας, κτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, οινοπαραγωγής, κατασκευής του ψωμιού, υφαντικής, ελαιοκομίας κλπ.

Το Μουσείο διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες και πλουσιότερες συλλογές παραδοσιακών γεωργικών και κτηνοτροφικών εργαλείων. Πρόκειται πραγματικά για μια ανεκτίμητη συλλογή από πλευράς επιστημονικής και ιστορικής, εξαιτίας του πολύ μεγάλου αριθμού και της ποικιλίας των εκθεμάτων αυτής της κατηγορίας με ιστορική σημασία και φόρτιση.

Η δημιουργία της, κατά τα χρόνια 1976-1978, αποτέλεσε την αρχή της διάσωσης αυτών των παραδοσιακών εργαλείων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο που αφορά την ιστορία διάσωσης και προβολής της παραδοσιακής μας κληρονομιάς.

Τα αντικείμενα αυτά της παραδοσιακής πρωτογενούς και δευτερογενούς οικονομίας, συγκεντρώθηκαν από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Αντιπροσωπεύουν εργαλεία της γεωργίας, κτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, οινοπαραγωγής, κατασκευής του ψωμιού, υφαντικής, ελαιοκομίας κλπ.

Ανέμη

Ανέμη: Εργαλείο υφαντικής που χρησιμοποιείται για να τεντωθούν οι κούκλες του νήματος ώστε να τυλιχθούν σε κουβάρι ή μασούρι.

Δογάνα

Δογάνα (ή δουκάνη): Εργαλείο γεωργίας που χρησιμοποιούνταν για να διαχωριστούν οι σπόροι των δημητριακών από τα στάχυα.

Στίφτης για τη σύνθλιψη σταφυλιών

Στίφτης για τη σύνθλιψη σταφυλιών, μετά το πατητήρι, για την παραγωγή περαιτέρω μούστου και για στέγνωμα των κατάλοιπων των σταφυλιών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την απόσταξη της ρακής.

Επίσκεψη
στο Μουσείο

Καθημερινά: 10.00 - 14.00
Τελευταία είσοδος: 13:30
Παλαιόπυργος, Σκύρος 34007
Τηλέφωνα επικοινωνίας