Σκυριανού Πολιτισμού
Τα διακοσμητικά αντικείμενα

Κυρίαρχη συλλογή του Μουσείου, αποτελούν τα διακοσμητικά και χρηστικά αντικείμενα του Σκυριανού σπιτιού, γνωστά παλαιότερα σαν «Αλώνη». «Αλώνη», λένε στη Σκύρο, γενικά, το βιός του σπιτιού. Τα πράγματα που βρίσκονται σ' αυτό και εκπληρούν πρακτικές ή αισθητικές ανάγκες.

piato

Το σπουδαιότερο μέρος της «Αλώνης» σε καλλιτεχνική και υλική αξία, αποτελούν τα είδη που έχουν σκοπό κυρίως ή αποκλειστικά διακοσμητικό. Κι αυτό, γιατί η εσωτερική διακόσμηση του Σκυριανού σπιτιού, ήταν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού των Σκυριανών.

Αποτελούσε το μόνιμο καλλιτεχνικό περιβάλλον τους, αυτό που καθημερινά τους δίδασκε πολιτιστικά και διαμόρφωνε την κοινή αισθητική τους αντίληψη. Οι Σκυριανοί ήταν πολύ περήφανοι για το «σπίτι» τους και περισσότερο από τους κατοίκους άλλων περιοχών δεμένοι μαζί του.

Η συντήρηση, και ο διαρκής πλουτισμός του από άποψη ποσότητας και ποιότητας με τα ειδικά αντικείμενα διακόσμησης που απαιτούσε η τοπική παράδοση, αποτελούσαν ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία της ζωής των Σκυριανών, με πρωταγωνίστριες τις γυναίκες, (αλλά και θερμούς συμπαραστάτες, αν και σιωπηλούς, τους άνδρες), επειδή η Σκυριανή γυναίκα ήταν η αδιαφιλονίκητη και αποκλειστική εξουσιάστρια του σπιτιού της.

Η αισθητική των σπιτιών της Σκύρου, στηρίζονταν σε δύο βασικά στοιχεία: Στις μόνιμες κατασκευές, οικοδομικές και ξυλουργικές (σφας, ράφια, σταμνουστάτης, πάγκος, φγου, σκατζίδια, χτιστό εικονοστάσι κ.λπ.) και στα είδη που βρίσκονταν τοποθετημένα σε εμφανή σημεία, με προορισμό αποκλειστικά πρακτικό, καθαρά αισθητικό ή και μεικτό.

Τα αντικείμενα αυτά αποτελούσαν ένα μεγάλο και ίσως το μεγαλύτερο κεφάλαιο του Σκυριανού Λαϊκού Πολιτισμού.

Η σημασία τους σχετίζονταν με αυτή καθ' αυτή την καλλιτεχνική αξία των αντικειμένων, τη σπανιότητά τους, τη μεγάλη τρέχουσα υλική τους αξία, την ιστορική τους προέλευση, την αισθητική αντίληψη και παράδοση των Σκυριανών, την ιστορία της Σκυριανής Λαϊκής Τέχνης, την ιστορία του νησιού και τον ψυχοκοινωνιολογικό ρόλο και σημασία που είχαν, πολύ περισσότερο παλαιότερα, στις κάστες και την κοινωνική ιεραρχία των Σκυριανών.

Τα σκεύη αυτά καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του εσωτερικού των σπιτιών. Είναι κυρίως τοποθετημένα στη «φγου» και στα δύο παράλληλα μεσαία ντουβάρια.

Επίσκεψη
στο Μουσείο

Καθημερινά: 10.00 - 14.00
Τελευταία είσοδος: 13:30
Παλαιόπυργος, Σκύρος 34007
Τηλέφωνα επικοινωνίας